About Us

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยมีนางศดานันท์ เนตรทิทย์ เป็นประธานกลุ่มและมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง จำนวน 15 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้เสริมให้กับครอบครัว ของสมาชิกนอกเหนือจากอาชีพหลัก คือ เกษตรกร จนกระทั่งในปัจจุบันมีสมาชิกรวม 48 ราย และการทอผ้ากลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มบางครอบครัว ดังนั้นเมื่อทางกลุ่มได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งด้านการเงิน และด้านการพัฒนาฝีมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ทำให้แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกและการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มฯ จึงต้องการหาตลาดเพื่อมารองรับสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย พร้อมทั้งต้องการแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพของทางกลุ่ม ๆ ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถก้าวสู่ตลาดสากลได้ในอนาคต

สินค้าที่ได้รับความนิยมของกลุ่มๆ ในขณะนี้ คือ ผ้าทอ ที่ทอดด้วยเส้นด้ายย้อมจากสีธรรมชาติ เช่น สีจากเปลือกไม้, ใบไม้, รากและดอก เป็นต้

คุณลักษณะอันโดดเด่นของสินค้า คือ ลวดลายมีเอกลักษณ์ของตนเอง มีการประยุกต์ลวดลายให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพคงทน

 

 
BanketTextile was settled in 1995 by Mrs. Sadanan Nettip as chairman and there were 15 members. The objective of the settlement is that the members can earn additional income apart from their main occupation “agriculture”
Weaving is manufacture which has been succeeded from ancestor. BanketTextile has been succeeded from Thailue Sibsongpanna who evacuated about 200 years ago but the villagers still preserve culture and tradition until present. Most of the designs are ancient such as buakuam buahgay designs, phajan pad kreep designs, charng designs and bualoy designs. The famous design is lai nham lai fabric which looks like the current. This design is weaved by winding filament with bamboo sticks and thrust it side by side. The outstanding point is the color of filament which creates beautiful design. Today, some techniques are created to make the fabric more beautiful especially thrusting gold and silver filaments to enlighten for our fabric.

Nowadays, there are 48 members who have been supported for finance and occupational development from government department such as community development office, agriculture office, the non-formal education commission and voranakorn department of local administration. These supports brought the group to join the important projects which involve in occupational development of Thai rural. In 2004, the group sent the skirt in antique design and shawl to the OTOP Product Champion and was selected to be four star product. Moreover, the group was permitted to show the standard symbol for lai nham lai fabric and the filament was guaranteed for standard number 47/2549 from community product standard.

In 2005, Lai Nham Lai Style Shawl dyed by natural color was qualified to the standard according to the rule of Cooperative Promotion Department, Agriculture Department. Moreover, on 23 October 2005, the group was registered for Community Enterprise according to the commandment 2005. Due to the government’s support, the group becomes known to the public. Beside this, the invention of the new technique for producing, the creation of new designs, product modify in order to add product’s value bring the families have better life. Weaving now becomes the main occupation for some members. However, when the numbers of members and the quantities of production increase, the group has to find more markets to distribute more products including introduce quality product to be known in the future.

The popular products is textile which has been weaved from filament dyed from natural colors such as barks, leaves, roots and flowers
The outstanding qualities of the products are unique and modern designs, the best quality and durability
The proud activities

1.on 30 November 2004, we had an audience and presented the ancient textile dyes with natural color to Her Majesty the Queen Sirikit
2.on 10 March 2005, we presented the antique textile dyed with indigo blue to the princess

 
Home        About Us       Products        Contact Us
Bankettextile.com 77/31 Moo.1 T.Nongprue A.Banglamung Chonburi 20150
Tel: +66 9716 86116 , +66 9718 66116
E-mail : jinasen_99@hotmail.com
 
Copyright (c) 2008. BankitTextile. All rights reserved